Політика конфіденційності

Фізична особа-підприємець Андросова Вікторія Олексіївна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2010350000000466321 від 12.12.2023 (далі – Виконавець) дотримується принципів конфіденційності й недоторканості інформації, отриманої від клієнтів Виконавця в рамках надання медичних послуг.
Виконавець гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних клієнтів.
Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування клієнтів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання медичних послуг Виконавцем.
Використовуючи послуги Виконавця, Клієнт погоджується з усіма правилами та умовами Політики.

Мета обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних є надання медичних послуг.

Збір персональних даних

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про клієнта, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

Персональні дані, які обробляє Виконавець, охоплюють контактні дані, які надаються клієнтами при споживанні медичних послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса реєстрації, адреса електронної пошти тощо). Інформація отримується при використанні цього сайту або в процесі споживання медичних послуг. Дані передаються клієнтом добровільно з метою забезпечення можливості виконання Виконавцем зобов’язань перед клієнтом.

Використання інформації
Інформація, яку отримує Виконавець, використовується для:
● надання медичних послуг;● зв’язку з клієнтами з метою інформування про останні новини або пропозиції;● ефективного клієнтського обслуговування;● будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання медичних послуг.

Передача інформації третім особам

Поширення Виконавцем персональних даних без згоди клієнта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах захисту життя та здоров’я клієнта.

Захист конфіденційної інформації та інформації про Клієнта

Конфіденційна інформація, персональні дані зберігаються на внутрішніх ресурсах Виконавця, доступ до яких обмежений та становить медичну таємницю.

Безпека

Виконавець не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення клієнтом своїх персональних даних.

Інформація, що розміщена на даному сайті, охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.

Права та обов’язки Клієнта

Клієнт має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).

Клієнт зобов’язаній, зокрема, але не обмежуючись:
● не надавати в користування свої персональні дані третім особам;● не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших клієнтів;● не намагатися одержати доступ до персональних даних інших клієнтів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою або іншим чином.

Згода Клієнта

Відповідно до Закону, Виконавець здійснює обробку персональних даних клієнтів з метою надання їм медичних послуг на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до Закону для здійснення повноважень та для виконання правочину, стороною якого є клієнт.

Клієнт може добровільно надати Виконавцю згоду на обробку його персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або іншою зазначеною метою.

Заповнюючи форми на офіційному сайті Виконавця, Користувач підтверджує те, що ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цій Політиці, і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних Виконавцем, шляхом проставлення галочки у графі «Погоджуюсь з Політикою конфіденційності».

Файли cookie
Файли cookie, які можуть бути використані Виконавцем, не можуть завдати шкоди пристроям клієнта. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані Виконавцем, є так званими сеансовими файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем веб-сайту Медичного центру. Інші файли cookie залишаються на пристроях клієнта до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер клієнта при наступному відвідуванні.
Файли cookie, які можуть бути використані Виконавцем, не можуть завдати шкоди пристроям клієнта. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані Виконавцем, є так званими сеансовими файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем веб-сайту Об’єднання. Інші файли cookie залишаються на пристроях клієнта до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер клієнта при наступному відвідуванні.

Додаткова інформація

Виконавець залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності.
У випадку виникнення запитань щодо Політики конфіденційності, надішліть лист на електронну пошту moc.liamg%40au.cinilclatnem